Ahjon brassijutsu- ja judokamppailija Joonas Lius osallistui lauantaina Jasse Junkkarin vetämään Catch-painileiriin.

Junkkari on tutkinut catch as catch can -painimuodon historiaa ja tekniikoita jo vuosia. Honbun järjestämä leiri pidettiin Unidojolla Helsingissä.

Catch wrestling minicamp with Jasse Junkkari! #karateseurahonbu #jassejunkkari #catch #wrestling #catchwrestling #catchascatchcan

Kuva, jonka Karateseura Honbu (@karateseura.honbu) julkaisi