Rekisteriseloste

Ahjo Training Center Oy / y-tunnus: 2607912-4
HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE
1. REKISTERINPITÄJÄ
Ilari Marstio
Ahjo Training Center Oy
Y-tunnus 2607912-4
Palopellonkatu 7
04250 Kerava
Puhelin 040 724 7285

2. REKISTERIN NIMI JA PERUSTE REKISTERILLE
Ahjo Training Centerin asiakasrekisteri, jonka pitämisen perusteena on
asiakassuhde.

3. TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Tietoja käsitellään Ahjo Training Center Oy:n asiakassuhteen hoitoon ja
palveluiden tuottamiseen sekä markkinointiin.

4. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
• Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, syntymäaika ja yhteystiedot
• Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakassuhteen alkupäivä,
edunvalvontatieto, velkajärjestely- ja perintätieto, maksuhäiriöt,
palvelut sekä niiden avaus ja irtisanomispäivät
• Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään tai alle 18-vuotiaan asiakkaan
huoltajalta. Tietoja voidaan myös kerätä ja rekisterissä olevia tietoja
päivittää väestörekisteristä ja luottotietoja välittäviltä yrityksiltä.

6. TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja muille luottolaitoksille lain
säädännön sallimissa rajoissa. Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen
ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.
Rekisteri sijaitsee lukituksella suojatuissa tiloissa ja järjestelmään pääsee
kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat
vain asiakastietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöillä on
salassapitovelvollisuus asiakasrekisterin tiedoista. Tietojen tultua
tarpeettomiksi tiedot hävitetään tietosuojan varmistavalla tavalla.

8. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa
hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Ahjo Training Center Oy
Palopellonkatu 7
04320 Kerava